10 listopada 2021

Żytnia 32 lokal o pow. 81,34 m2 (konkurs 14/2021)

Podziel się
tą informacją

Opis oferty

Status W toku
Data ogłoszenia 2021-11-10
Termin składania ofert 2021-12-02 11:50:00
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 70
Wadium 5694
Okres najmu 5 lat
Tryb wynajmu konkurs na najem
Przeznaczenie lokalu
 • nieuciążliwa działalność dla mieszkańców
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki, ul. Nowolipki 16, tel. 22 49 58 470, 22 49 58 321

Lokal przeznaczony do wynajęcia w drodze konkursu ofert nr 14/2021

Przeznaczenie lokalu: działalność nieuciążliwa, brak zgody na prowadzenie usług noclegowych

Opis lokalu

Adres Żytnia 32
Obręb / działka 6-03-13/49
Usytuowanie front, parter, wejście z ulicy
Wejście
 • z ulicy
Kondygnacja
 • parter
Powierzchnia całkowita 81,34
Powierzchnia podstawowa 81,34

brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności; Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu – zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności;

Wspólnota mieszkaniowa planuje budowę węzła. Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Okopowej – uchwała nr XXVII/547/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r., na terenie oznaczonym 3.7.a MW(U); ustalenia szczegółowe wg § 75 uchwały; zgodnie z planem usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu; sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15; strefa ochrony konserwatorskiej wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego KZ-C – Młynów – wymagania wg §8 ust. 1; wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5; budynek ujety w gminnej ewidencji zabytków i nie wpisany do rejestru zabytków. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zalecenia konserwatorskie dla innych lokali pismem znak WZW.5183.204.2017.DP/KP z dnia 29.01.2018 r., pismem znak WZW.5183.171.2018.DC.HW z dnia 17.05.2018 r. Tynki cementowo- wapienne ,ściany – stan dostateczny, sufit – stan niedostateczny, Najemca zdemontował sufit podwieszany, ZALECANY REMONT STROPU, Glazura, terakota w części lokalu w WC – stan dostateczny, Powłoki malarskie : lokal pomalowany farbą emulsyjną, częściowo na ścianach karton-gips – stan dostateczny, Drzwi wewnętrzne -drewniane – 3 szt. – stan dostateczny, Drzwi zewnętrzne PCV – 1 szt. – stan dostateczny, Drzwi zewnętrzne aluminiowe – 1 szt. – stan dostateczny, Witryna PCV – 1 szt. – stan dostateczny, Witryny okienne aluminiowe – 3 szt. – stan dostateczny, Podłogi – posadzki z terakoty – stan dostateczny. Instalacja wod-kan – stan dostateczny; WC kompakt, Umywalka z baterią, zlewozmywak na szafce z baterią – stan dostateczny; instalacja c.o. – stan dobry, grzejniki aluminiowe – 3 szt- stan dobry. Wewnętrzna linia zasilająca 3-fazowa w stanie dobrym.  Istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej.  Instalacja elektryczna do wykonania z przystosowaniem do potrzeb (profilu działalności) najemcy.

Lokalizacja

Załączniki

 • jpg 1
  Rozmiar pliku: 449 KB Pobrania: 85
 • jpg 2
  Rozmiar pliku: 457 KB Pobrania: 63
 • jpg 3
  Rozmiar pliku: 122 KB Pobrania: 55
 • jpg 4
  Rozmiar pliku: 455 KB Pobrania: 50
 • jpg 5
  Rozmiar pliku: 309 KB Pobrania: 49
 • jpg 6
  Rozmiar pliku: 297 KB Pobrania: 51
< Wróć do listy artykułów

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content