10 listopada 2021

Żelazna 43A lokal o pow. 19,85 m2 (konkurs 13/2021)

Podziel się
tą informacją

Opis oferty

Status W toku
Data ogłoszenia 2021-11-10
Termin składania ofert 2021-12-02 11:20:00
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 20
Wadium 397
Okres najmu 5 lat
Tryb wynajmu konkurs ofert
Przeznaczenie lokalu
  • inne
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa, ul. Ogrodowa 28/30, tel. 22 49 58 355, 22 49 58 480

Lokal przeznaczony do wynajęcia w drodze konkursu ofert nr 13/2021

Przeznaczenie lokalu: usługi rzemieślnicze o charakterze deficytowym

Opis lokalu

Adres Żelazna 43A
Obręb / działka 6-01-07/90/1
Usytuowanie front, parter, wejście z ulicy
Wejście
  • z ulicy
Kondygnacja
  • parter
Powierzchnia całkowita 19,85
Powierzchnia podstawowa 19,85

brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności; Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu – zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności;

Budynek znajduje się w obszarze terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków; Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków wydało zalecenia konserwatorskie dla innego lokalu (pismo KZ-IIAU.4120.1541.2015.JGO/BMA z dnia 01.10.2015 r.). Ściany budynku murowane. Stropy gęsto żebrowe ceramiczne. Ściany i sufity tynkowane tynkiem wapienno-ceramicznym. Stan powłok malarskich dostateczny. W skład lokalu wchodzi jedno pomieszczenie. Lokal posiada dużą witrynę PCV. Drzwi wejściowe do lokalu z PCV – stan techniczny dostateczny. Podłogi: terakota stan techniczny dostateczny. Lokal wyposażony w instalację wodną w stanie dostatecznym, instalację kanalizacyjną w stanie niedostatecznym. Umywalkę wraz z baterią ścienną w stanie niedostatecznym. Instalację c.o. wraz z grzejnikami płytowymi w stanie dobrym. Instalacja elektryczna: WLZ 1 fazowy, TG -Tablica Główna: wyposażona w S301 B20A – 2 szt. i S301 B10A- 1 szt., TL- tablica licznikowa 1 fazowa w lokalu. Instalacja elektryczna w stanie technicznym niedostatecznym, nie spełnia aktualnych wymogów, należy dostosować instalacje do obowiązujących przepisów i potrzeb Najemcy na jego koszt. Istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej z operatorem sieci.

Lokalizacja

Załączniki

< Wróć do listy artykułów

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content