3 lipca 2020

Materiały dla Wspólnot

Podziel się
tą informacją

Mapa Warszawy

PRZYDATNE LINKI

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Księgi wieczyste – przeglądanie

Termomodernizacja – informator o zasadach udzielania premii termomodernizacyjnej, remontowej, kompensacyjnej

AKTY PRAWNE

Ustawa o własności lokali

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa – Prawo budowlane

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa – Kodeks cywilny

UCHWAŁY RADY m.st. WARSZAWY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – stawki i opłaty – uchwała Rady m.st. Warszawy

ALTANY ŚMIETNIKOWE

Pilotażowy program

PROGRAMY MIEJSKIE

Pilotażowy Program Nabywania i Dzierżawy Działek przez Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem m.st. Warszawy

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Pilotażowego Programu Nabywania i Dzierżawy Działek przez Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem m.st. Warszawy

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content