10 marca 2021

Wola dla owadów

Podziel się
tą informacją

Naukowcy od lat zauważają, że istnienie roślin zależy nie tylko od dostępności słońca potrzebnego do procesu fotosyntezy, ale także od zdolności rośliny do produkcji owoców, a tym samym nasion, z których wyrastają nowe generacje. Do tego, rośliny potrzebują owadów odpowiedzialnych za transport pyłku. To tzw. „owady zapylające”, ponieważ biorą udział w zapytaniu roślin. Są do tego niezbędne. W miastach można zapewnić im schronienie i miejsce lęgowe stawiając sztuczne miejsca gniazdowe zwane „hotelami dla owadów”. Oprócz owadów, rolę „zapylaczy” pełnią również nietoperze i ptaki, także dla nich można stawiać domki lęgowe.

Badania pokazują, że problem ochrony owadów w miastach jest ważny dla przeważającej liczby ich mieszkańców, aż 70% chce takiej ochrony dla nich.
To bardzo dobra wiadomość, pozwala nam to typować najlepsze pod tym względem lokalizacje, a także rozwijać okolice gospodarując odpowiednio zielenią wokół nich” – mówi Mateusz Matejewski, dyrektor ZGN.

Hotele dla owadów to konstrukcje składające się z zadaszonej ramy, wypełnionej różnymi rodzajami materiałów, takimi jak pocięta trzcina, pędy bambusa, podziurawione (lub nawiercone) drewno, dziurawe cegły, ścianki z gliny czy porcje suchych liści lub szyszek. Wewnątrz tak powstałych przestrzeni, owady mogą przeczekać niekorzystne warunki atmosferyczne, składać jaja czy hibernować. Aby zwiększyć ilość słońca docierającego do takiej konstrukcji, ważne jest, by wloty otworów były w miarę możliwości skierowane w stronę południową lub południowo-zachodnią.
Na terenach, którymi opiekuje się TZOM Młynów, pojawiło się w sumie 77 takich konstrukcji. Zamontowaliśmy 20 budek dla owadów (w wersjach mieszczących wiele osobników różnych gatunków), 21 budek lęgowych dla nietoperzy oraz 36 budek lęgowych dla ptaków.
Być może nie rozwiążemy problemu kryzysu związanego z ze zmniejszającą się ilością owadów zapylających, ale działając lokalnie, na małą skalę, przynajmniej w ten sposób możemy pomóc w walce o bioróżnorodność miasta” – dodaje dyrektor.

Wykorzystano materiały:
Ziemiański M., Klimczak A. „Hotele dla owadów-dobra praktyka czy wielka pomyłka?.” Kosmos 67.2 (2018)
Majewski J. „Rola owadów zapylających w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski.” Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 19.3 (2017).
Siemaszko M. „Sztuczne miejsca lęgowe dla zapylaczy (‚hotele dla pszczół’) w wybranych miastach Polski: kwestia biologii czy komunikacji społecznej?” Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, (2016)

< Wróć do listy artykułów

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content