3 czerwca 2020

Procedura wycinki drzew

Podziel się
tą informacją

Krok 1:

 1. Aby wyciąć drzewo lub krzew znajdujący się na terenie administrowanym przez ZGN Wola, wymagane jest uzyskanie przez Zakład zgody w formie decyzji administracyjnej – art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.U. 2018 poz. 142). Zgodę taką wydaje Marszałek Województwa Mazowieckiego. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.
  • Obowiązek uzyskania decyzji administracyjnej wymagany jest dla gatunków chronionych wymienionych w rozporządzeniach Ministra Środowiska:
  • Konieczność uzyskania decyzji dotyczy:
   • krzewów rosnących w skupisku, których powierzchnia przekracza 25m2,
   • drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
    • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
    • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,
    • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 2. Wniosek o wycinkę złożony może być na podstawie zgłoszenia otrzymanego od mieszkańców lub administratorów terenu. Może on być efektem przeglądów dendrologicznych, wniosków indywidualnych, zgłoszeń losowych itp. Wniosek jest do pobrania pod tym linkiem: pobierz wniosek.

Krok 2:

 1. Wskazane we wniosku drzewa poddane zostają komisyjnej kwalifikacji, której dokonuje komisja z udziałem pracownika Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Krok 3:

 1. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę ZGN Wola wystawia zlecenie wycinki drzewa.
 2. W decyzji, poza dokładnym wskazaniem lokalizacji, podana jest także ilość oraz gatunkowa lista nasadzeń zastępczych (w przypadku, gdy nakaz taki wynika z decyzji administracyjnej).

Podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2306)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody  (Dz.U. 2018 poz. 142)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249)

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa
tel. 22 49 58 490
tzomkolo@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa
tel. 22 49 58 460
tzommlynow@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa
tel. 22 49 58 470
tzomnowolipki@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
tel. 22 49 58 480
tzomogrodowa@zgnwola.waw.pl
Skip to content