27 września 2019

Tereny zieleni

Podziel się
tą informacją

W ramach realizacji bieżących zadań dotyczących eksploatacji oraz poprawy stanu terenów zewnętrznych, ZGN Wola prowadzi na szeroką skalę działania służące zwiększeniu obecności roślinności w przestrzeni publicznej. Są to głównie prace polegające na zakładaniu i pielęgnacji drzewostanu oraz terenów zieleni, w tym także terenów wpisanych do rejestru zabytków. Wykonywana jest ich bieżąca konserwacja, w tym: koszenie trawy, rekultywacja terenów, pielęgnacja drzew, niezbędne wycinki oraz nasadzenia. Działania wspierane są wynikami zlecanych ekspertyz dendrologicznych, szczególnie jeśli chodzi o wieloletnie drzewa rosnące na terenie dzielnicy. Tereny wzbogacane są także o elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci i inne elementy wyposażenia terenów zewnętrznych.

Zazielenianie terenów opiera się na założeniu wzbogacania miejskiego krajobrazu o takie gatunki drzew i krzewów, które na co dzień nie występują w Warszawie, a nawet w Polsce. Do krajobrazu dzielnicy wprowadza się gatunki pochodzące z Ameryki Północnej i Środkowej, m.in. tulipanowce amerykańskie oraz ambrowce amerykańskie. Ponadto zapoczątkowano sadzenie drzew iglastych, których tak bardzo brakuje w panoramie miejskiej.

Dzięki takim działaniom zwiększa się udział w mikroklimacie miasta drzew, które łagodzą działania wysokiej temperatury i wiatru oraz nawilżają powietrze. Jednocześnie są to gatunki o dużych walorach ozdobnych i unikatowości botanicznej.

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa
tel. 22 49 58 490
tzomkolo@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa
tel. 22 49 58 460
tzommlynow@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa
tel. 22 49 58 470
tzomnowolipki@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
tel. 22 49 58 480
tzomogrodowa@zgnwola.waw.pl
Skip to content