Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 23.02.2019   
Imieniny: Damiana, Romana, Romany

Wiem o wycince

Legenda
nasadzenia drzewzłożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
nasadzenia drzewuzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa

Decyzje dotyczące wycinki drzew
Lp. Adres Przyczyna konieczności usunięcia status sprawy
1 Batalionu AK "Zośka" 4a Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku topola czarna odmiana włoska (Populus nigra „Italica”) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego. Od strony wschodniej posiada widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem. Drzewo podczas nawałnic może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-14 nasadzenia drzew
2 Ciołka 28 Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo rośnie w bliskiej odległości od ogrodzenia oraz ciągu pieszego, jest odchylone od pionu. Na pniu posiada widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniami oraz ślad po złamanym głównym konarze w latach ubiegłych podczas nawałnicy. W koronie widoczny jest posusz. Z uwagi, że teren nieruchomości nie jest publicznie dostępny wnioskowane jest odstąpienie od nasadzeń zastępczych. nasadzenia drzew
3 Olbrachta 3 Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku korkowiec amurski (Phellodendron amurense) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego oraz ciągu pieszego, u podstawy pnia widoczne wypróchnienia. Drzewo ma odsłonięty system korzeniowy z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi. Korzenie wybrzuszają kostkę Bauma, która może stwarzać zagrożenie dla przechodniów. Korkowiec posiada ślad po odciętym konarze, widoczny ubytek wgłębny, odstającą korę oraz próchnicę. Drzewo podczas nawałnic może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-18 nasadzenia drzew
4 Olbrachta 15A Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie ok. 6 m od budynku mieszkalnego, jest odchylone od pionu. Przy odziomku widoczne ślady próchnicy. Drzewo podczas nawałnic może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-15
5 Pustola 30 Wniosek z dnia 2019-01-14. Dwa drzewa gatunku topola chińska (Populus simonii) rosną w bliskiej odległości od ciągu pieszo-jezdnego. Na pniu widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniem. Planowane są nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-20 nasadzenia drzew
6 Pustola 30B Wniosek z dnia 2019-01-14. Wniosek dotyczy 5 drzew rosnących w bliskiej odległości od ciągu pieszego oraz ogrodzenia terenu Hali Sportowej, gdzie utworzone są miejsca parkingowe. Odległość drzew od ogrodzenia wynosi od 0,60-0,90 m. Są to stare, ogromne topole, niektóre z nich posiadają na pniach widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniem, system korzeniowy na wierzchu, jak również są odchylone do przodu. Planowane są nasadzenia następcze. nasadzenia drzew
7 Płocka 42 Wniosek z dnia 2019-02-05. Drzewo jest całkowicie uschnięte. Rozległa martwica na pniu, widocznie odsłonięte wnętrze części pnia prowadzi do rozkładu. Planowane jest nasadzenie zastępcze. nasadzenia drzew
8 Płocka 51 Wniosek z dnia 2019-02-05. Wniosek dotyczy 2 drzew. Drzewo gatunku topola biała jest bardzo wysokie, pozbawione jednego przewodnika w wyniku rozłamania. Drzewo gatunku klon rośnie ok.2 m od budynku, odchylone od pionu, ma liczne ubytki pniowe, może ulec wywrotowi lub złamaniu. Planowane jest nasadzenie zastępcze. nasadzenia drzew
9 Sokołowska 22 Wniosek z dnia 2019-02-12. Wniosek dotyczy 3 drzew. Wszystkie drzewa rosną ok. 1,5-2 m od budynku mieszkalnego, pochylone nad ciąg pieszych stwarzają zagrożenie wywrotem. Jedno z drzew jest bardzo wysokie, odchylone od pionu, posiada V-kształtne rozwidlenie, które w przyszłości spowodować może rozczepienie sie korony. Dwa pozostałe drzewa posiadają braki lub ubytki w koronie w wyniku wcześniejszych nawałnic. Na korze drzew widoczne są także owocniki grzybów. Planowane jest nasadzenie zastępcze. nasadzenia drzew
 
  • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-01-14 13:00:57
  • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2019-02-22 12:05:49