Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 23.04.2019   
Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha

Wiem o wycince

Legenda
nasadzenia drzewzłożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek do RDOŚ o odstępstwo

postępowanie zawieszone
nasadzenia drzewuzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa
decyzja odmowna

Decyzje dotyczące wycinki drzew
Lp. Adres Przyczyna konieczności usunięcia status sprawy
1 Batalionu AK "Zośka" 4a Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku topola czarna odmiana włoska (Populus nigra „Italica”) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego. Od strony wschodniej posiada widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem. Drzewo podczas nawałnic może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-14 nasadzenia drzew
2 Ciołka 28 Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku wierzba biała (Salix alba) rośnie w bliskiej odległości od ogrodzenia oraz ciągu pieszego, jest odchylone od pionu. Na pniu posiada widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniami oraz ślad po złamanym głównym konarze w latach ubiegłych podczas nawałnicy. W koronie widoczny jest posusz. Z uwagi, że teren nieruchomości nie jest publicznie dostępny wnioskowane jest odstąpienie od nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-02-18 nasadzenia drzew
3 Olbrachta 3 Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku korkowiec amurski (Phellodendron amurense) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego oraz ciągu pieszego, u podstawy pnia widoczne wypróchnienia. Drzewo ma odsłonięty system korzeniowy z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi. Korzenie wybrzuszają kostkę Bauma, która może stwarzać zagrożenie dla przechodniów. Korkowiec posiada ślad po odciętym konarze, widoczny ubytek wgłębny, odstającą korę oraz próchnicę. Drzewo podczas nawałnic może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-18 nasadzenia drzew
4 Olbrachta 15A Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie ok. 6 m od budynku mieszkalnego, jest odchylone od pionu. Przy odziomku widoczne ślady próchnicy. Drzewo podczas nawałnic może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-15
5 Pustola 30 Wniosek z dnia 2019-01-14. Dwa drzewa gatunku topola chińska (Populus simonii) rosną w bliskiej odległości od ciągu pieszo-jezdnego. Na pniu widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniem. Planowane są nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-20 nasadzenia drzew
6 Pustola 30B Wniosek z dnia 2019-01-14. Wniosek dotyczy 5 drzew gatunku topola chińska (Populus simonii) rosnących w bliskiej odległości od ciągu pieszego oraz ogrodzenia terenu Hali Sportowej, gdzie utworzone są miejsca parkingowe. Odległość drzew od ogrodzenia wynosi od 0,60-0,90 m. Są to stare, ogromne topole, niektóre z nich posiadają na pniach widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniem, system korzeniowy na wierzchu, jak również są odchylone do przodu. Planowane są nasadzenia następcze. Decyzja z dnia 2019-02-20 nasadzenia drzew
7 Płocka 42 Wniosek z dnia 2019-02-05. Drzewo gatunku jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) jest całkowicie uschnięte. Rozległa martwica na pniu, widocznie odsłonięte wnętrze części pnia prowadzi do rozkładu. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-03-01 nasadzenia drzew
8 Płocka 51 Wniosek z dnia 2019-02-05. Drzewo gatunku topola biała (Populus alba) jest bardzo wysokie, pozbawione jednego przewodnika w wyniku rozłamania. Decyzja z dnia 2019-03-01. nasadzenia drzew
9 Płocka 51 Wniosek z dnia 2019-02-05. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie ok. 2 m od budynku, odchylone od pionu, ma liczne ubytki pniowe, może ulec wywrotowi lub złamaniu. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-03-01. W zakresie jednego z drzew postępowanie umorzone z uwagi na gniazdo wrony siwej. Będzie przygotowany wniosek do RDOŚ ws. odstępstwa. nasadzenia drzew
10 Sokołowska 22 Wniosek z dnia 2019-02-12. Wniosek dotyczy 3 drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Wszystkie drzewa rosną ok. 1,5-2 m od budynku mieszkalnego, pochylone nad ciąg pieszych stwarzają zagrożenie wywrotem. Jedno z drzew jest bardzo wysokie, odchylone od pionu, posiada V-kształtne rozwidlenie, które w przyszłości spowodować może rozczepienie sie korony. Dwa pozostałe drzewa posiadają braki lub ubytki w koronie w wyniku wcześniejszych nawałnic. Na korze drzew widoczne są także owocniki grzybów. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-03-30. nasadzenia drzew
11 Garbińskiego 5 Wniosek z dnia 2019-02-21. Drzewo klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie w bliskiej odległości od zespołów garażowych oraz ogrodzenia terenu żłobka. Jest w złym stanie fitosanitarnym oraz odchylone od pionu. System korzeniowy na wierzchu. W koronie widoczny posusz i jemioła. Drzewo może ulec wywrotowi lub złamaniu z uwagi na coraz częściej występujące nad Polską anomalia pogodowe tj. silne podmuchy wiatru oraz nawałnice, które mogą w sposób niekontrolowany doprowadzić do wywrotu lub złamania drzew, stanowiąc bezpośrednio zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-03-25. nasadzenia drzew
12 Grabowska 6 Wniosek z dnia 2019-02-21. Wniosek dotyczy 8 drzew gatunku topola kanadyjska. Drzewa rosną w bliskiej odległości od zespołów garażowych, są w złym stanie fitosanitarnym oraz odchylone od pionu. System korzeniowy na wierzchu, powodujący również spękania ścian garaży. W koronie widoczny posusz i jemioła. Drzewa mogą ulec w sposób niekontrolowany wywrotowi lub złamaniu z uwagi na coraz częściej występujące nad Polską anomalia pogodowe tj. silne podmuchy wiatru oraz nawałnice stanowiąc bezpośrednio zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane są nasadzenia zastępcze. Postanowienie z dnia 2019-04-02. Postępowanie zawieszone z uwagi na siedlisko na 2 drzewach ptaka objetego ochroną. Będzie przygotowany wniosek do RDOŚ ws. odstępstwa. nasadzenia drzew
13 Grabowska 6 Wniosek z dnia 2019-03-04. Wniosek dotyczy 6 drzew gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewa rosną w bliskiej odległości od zespołów garażowych, są w złym stanie fitosanitarnym, odchylone od pionu, system korzeniowy na wierzchu, korzenie niszczą nawierzchnię asfaltową, w koronie posusz i jemioła. Drzewa stanowią niską wartość przyrodniczą, mogą również ulec niekontrolowanemu wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane są nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-04-08 nasadzenia drzew
14 Batalionu AK "Zośka" 2 Wniosek z dnia 2019-03-12. Drzewo rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego oraz ciągu pieszego. Korona drzewa jest w dużym stopniu porażona jemiołą oraz posiada widoczne ślady wyłamań konarów po silnych wiatrach. System korzeniowy na wierzchu z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi oraz ubytkami wgłębnymi z wypróchnieniami. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
15 Pustola 30A Wniosek z dnia 2019-03-12. Wniosek dotyczy dwóch drzew. Drzewo 1 rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszego. Na pniu widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem oraz patogeny. Drzewo 2 posiada ubytek wgłębny z wypróchnieniem w konarze. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
16 Pustola 32A Wniosek z dnia 2019-03-12. Wniosek dotyczy trzech drzew gatunku klon sebrzysty. Drzewo 1 rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego. Na pniu posiada widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem oraz patogenami. U podstawy pnia widoczny system korzeniowy. Drzewo 2 rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszego oraz budynku mieszkalnego. System korzeniowy z uszkodzeniami mechanicznymi. W koronie widoczny podłużny ślad pęknięcia konaru. Drzewo 3 rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszego oraz budynku mieszkalnego. System korzeniowy z uszkodzeniami mechanicznymi. Planuje się nasadzenia zastępcze. Postanowienie z dnia 2019-04-09. Postępowanie zawieszone z uwagi na siedlisko ptaka objetego ochroną. Będzie przygotowany wniosek do RDOŚ ws. odstępstwa. nasadzenia drzew
17 Wschowska 10 Wniosek z dnia 2019-03-14. Wniosek dotyczy drzew i krzewów w liczbie 13 szt. Stare krzewy lilaka w formie drzewiastej rosną w bliskiej odległości od ogrodzenia, są w znacznym stopniu pochylone. Pnie esowato wygięte. Posiadają odrosty i wypróchnienia u podstawy pnia. Jedno z drzew rośnie w bliskiej odległości od ogrodzenia. Inne, także rosnące w bliskiej odległości od ogrodzenia, posiada wypróchnienie u podstawy pnia na wysokości ok. 30 cm. Nie planuje się nasadzeń zastępczych. nasadzenia drzew
 
  • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-01-14 13:00:57
  • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2019-04-16 08:27:40