27 września 2019

Remonty i inwestycje

Podziel się
tą informacją

Remonty i inwestycje w budynkach

W ramach działalności remontowej ZGN Wola prowadzi prace mające na celu zachowanie w dobrym stanie administrowanych nieruchomości. Prace te związane są z przeglądami, naprawami i pracami konserwacyjnymi. Remontowane są zewnętrzne i wewnętrzne elementy konstrukcyjne i izolacyjne obiektów mające bezpośredni wpływ na ich stan techniczny więcej »

Modernizacje terenów zewnętrznych

W ramach działań mających na celu poprawę stanu technicznego terenów zewnętrznych administrowanych przez ZGN Wola, przeprowadzane są ich remonty oraz opracowywana jest dokumentacja techniczna planowanych modernizacji więcej »

Budżet Partycypacyjny

Budżet Partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostają poddane pod głosowanie. W efekcie mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych. ZGN Wola realizuje projekty zlokalizowane na terenach administrowanych przez Zakład więcej »

Tereny zieleni

W ramach realizacji bieżących zadań dotyczących eksploatacji oraz poprawy stanu terenów zewnętrznych, ZGN Wola prowadzi na szeroką skalę działania służące zwiększeniu obecności roślinności w przestrzeni publicznej. Są to głównie prace polegające na zakładaniu i pielęgnacji drzewostanu oraz terenów zieleni, w tym także terenów wpisanych do rejestru zabytków więcej »

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content