21 grudnia 2020

Posiedzenie komisji konkursowej online (Konkurs 7/2020)

Podziel się
tą informacją

Informujemy, że komisyjne otwarcie ofert na najem lokali użytkowych (Konkurs 7/2020) w dniu 21.12.2020 o godz. 11:30, z uwagi na COVID-19, odbędzie się  bez osobistego udziału zainteresowanych. Obrady komisji będą transmitowane on-line za pośrednictwem Microsoft Teams.
Transmisję oglądać będzie można poprzez aktualną przeglądarkę wspierającą MS Teams (https://support.microsoft.com/pl-pl/teams). Udział w transmisji nie wymaga zakładania konta użytkownika. Wystarczy po kliknięciu w poniższy link wybrać:

  1. Obejrzyj zamiast tego w Internecie.
  2. Dołącz anonimowo.

Transmisja uruchomiona zostanie w dzień otwarcia ofert o godzinie 11:30.

<<<Dołącz do transmisji>>>

Jeżeli powyższy odnośnik nie działa, należy skopiować link zamieszczony poniżej i wkleić w pasek adresowy przeglądarki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzkwMGIwNjQtYmVjYi00MTMzLThjMTAtYzRmZTEwZTliOWI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267467af4-12b4-46f7-a619-650428ab89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22e942f7a8-5fbc-4f17-90cd-7567b5208b1f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

< Wróć do listy artykułów

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content