8 lipca 2021

Posiedzenia komisji konkursowej on-line (konkurs lokale użytkowe 7/2021 i 8/2021 oraz konkurs boksy użytkowe 1/2021)

Podziel się
tą informacją

Informujemy, że komisyjne otwarcie ofert w dniu 08.07.2021 r., na najem lokali użytkowych (Konkurs 7/2021 i 8/2021) oraz boksów użytkowych (Konkurs 1/2021) z uwagi na COVID-19, odbędzie się bez osobistego udziału zainteresowanych. Obrady komisji będą transmitowane on-line za pośrednictwem Microsoft Teams.

Posiedzenia Komisji odbywać się będą w godz.: 11:30 – dot. lokalu użytkowego przy ul. Bitwy pod Lenino 13 (konkurs profilowany 8/2021), 11:45 – dot. lokali użytkowych (konkurs 7/2021), 12:30 – dot. boksów użytkowych..

W przypadku dużej ilości ofert na najem lokali użytkowych, godzina komisyjnego otwarcia ofert na najem boksów użytkowych może ulec zmianie. Przepraszamy za ewentualne opóźnienia.

Transmisję oglądać będzie można poprzez aktualną przeglądarkę wspierającą MS Teams (https://support.microsoft.com/pl-pl/teams). Udział w transmisji nie wymaga zakładania konta użytkownika. Wystarczy po kliknięciu w poniższy link wybrać:
1. Obejrzyj zamiast tego w Internecie,
2. Dołącz anonimowo

Godz. 11:30 Konkurs 8/2021 na najem lokalu użytkowego przy ul. Bitwy pod Lenino 13

Godz. 11:45 Konkurs 7/2021 na najem lokali użytkowych 

Godz. 12:30 Konkurs 1/2021 na najem boksów użytkowych

Jeżeli powyższy odnośniki nie działają, należy skopiować link zamieszczony poniżej i wkleić w pasek adresowy przeglądarki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZiM2ZiNDctZDNjYi00MTA4LWIxMDMtMmE5ZWMyNmJiNjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267467af4-12b4-46f7-a619-650428ab89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22e942f7a8-5fbc-4f17-90cd-7567b5208b1f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

< Wróć do listy artykułów

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content