5 stycznia 2021

Posiedzenia komisji konkursowej on-line (konkurs 2/2020 i 8/2020)

Podziel się
tą informacją

Informujemy, że komisyjne otwarcie ofert w dniu 07.01.2021, na najem  komunalnych garaży (Konkurs 2/2020) oraz lokali użytkowych (Konkurs 8/2020) z uwagi na COVID-19, odbędzie się bez osobistego udziału zainteresowanych. Obrady komisji będą transmitowane on-line za pośrednictwem Microsoft Teams.

Posiedzenia Komisji odbywać się będą w godz.: 11:30 – dot. komunalnych garaży, 12:00 – dot. lokali użytkowych.

W przypadku dużej ilości ofert na najem komunalnych garaży, godzina komisyjnego otwarcia ofert na najem lokali użytkowych może ulec zmianie. Przepraszamy za ewentualne opóźnienia.

Transmisję oglądać będzie można poprzez aktualną przeglądarkę wspierającą MS Teams (https://support.microsoft.com/pl-pl/teams). Udział w transmisji nie wymaga zakładania konta użytkownika. Wystarczy po kliknięciu w poniższy link wybrać:
1. Obejrzyj zamiast tego w Internecie,
2. Dołącz anonimowo

Godz. 11:30 Konkurs 2/2020 na najem garaży komunalnych

Jeżeli powyższy odnośnik nie działa, należy skopiować link zamieszczony poniżej i wkleić w pasek adresowy przeglądarki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhhMzU0ZDMtMTc5Yy00N2I3LTgyODgtOTQxMzA4MDY4YjY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267467af4-12b4-46f7-a619-650428ab89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22e942f7a8-5fbc-4f17-90cd-7567b5208b1f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Godz. 12:00 Konkurs 8/2020 na najem lokali użytkowych

Jeżeli powyższy odnośnik nie działa, należy skopiować link zamieszczony poniżej i wkleić w pasek adresowy przeglądarki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFkZjliYjUtZjliYy00YTQ2LWJmZjUtMDhhMmE4YWU2OGY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267467af4-12b4-46f7-a619-650428ab89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22e942f7a8-5fbc-4f17-90cd-7567b5208b1f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

< Wróć do listy artykułów

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content