11 lutego 2021

Pomagamy i opiekujemy się wolskimi kotami

Podziel się
tą informacją

Dla kotów wolno żyjących, okres zimy, to wyjątkowo trudny czas. ZGN Wola, w miarę możliwości, stara się pomagać kotom dziko bytującym w miejskim środowisku. Na terenach administrowanych przez TZOM Ogrodowa, pracownicy opiekują się specjalnie zakupionymi w tym celu domkami. W domkach tych łatwiej im będzie przetrwać zimę, ale też schronić się przed deszczem czy letnimi upałami.

Zgodnie ze stanowiskiem Rady m.st. Warszawy, koty wolno żyjące (dzikie, miejskie, piwniczne) nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego też nie można ich wyłapywać, lecz należy stwarzać im warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Koty takie są elementem miejskiej przestrzeni, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów), które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi. Zgodnie z prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa od wielu lat polityką opieki nad wolno żyjącymi kotami, należy pamiętać o całorocznym udostępnianiu im schronienia przede wszystkim w piwnicach budynków mieszkalnych poprzez stworzenie m.in. bezpiecznego schronienia w nieużywanym lub wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym, z możliwością swobodnego wejścia i wyjścia.

Nie żyjemy w izolacji, powinniśmy zwracać uwagę na środowisko, w którym funkcjonujemy. Koty wolno żyjące, czy to dzikie, czy piwniczne, są naturalną częścią ekosystemu miejskiego. Pomagajmy im zimą. Można to robić poprzez tworzenie dla nich specjalnych miejsc ułatwiających bytowanie, lub po prostu, poprzez umożliwienie dostępu do ciepłych pomieszczeń piwnicznych” – apeluje Mateusz Matejewski, dyrektor ZGN Wola.
Zgodnie z art 4 ustawy o ochronie przyrody obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. Pomagać można także poprzez częściowe dokarmianie, zapewniając jednocześnie warunki swobodnego bytu, do którego są przyzwyczajone.
Utrudnianie kotom dostępu do piwnic poprzez zamykanie okienek piwnicznych jest niehumanitarne, wystrzegajmy się tego” – dodaje dyrektor.

Pracownicy TZOM Ogrodowa na co dzień dbają, by koty miały co jeść oraz był zapewniony dostęp do wody. Jednocześnie przy ul. Ogrodowej 7 i Elektoralnej 26 stworzono bezpieczne, ogrodzone ażurowym parkanem tereny – azyle dla kotów wolno żyjących.

< Wróć do listy artykułów

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content