30 listopada 2020

Okopowa 29a – 53,80 m2

Podziel się
tą informacją

Opis oferty

Status Archiwalne
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 40,00 zł
Wadium 2152,00 zł
Okres najmu 10 lat
Tryb wynajmu konkurs ofert
Przeznaczenie lokalu
  • inne
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki, ul. Nowolipki 16, tel. 22 49 58 473

Lokal do wynajęcia w drodze konkursu ofert na okres 10 lat. Przeznaczenie lokalu – usługi specjalistyczne: serwis o dowolnym profilu

Opis lokalu

Adres Okopowa 29a
Obręb / działka 6-03-13/45
Usytuowanie front, parter, wejście z ulicy
Wejście
  • z ulicy
Kondygnacja
  • parter
Powierzchnia całkowita 53,80 m2
Powierzchnia podstawowa 53,80 m2

brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności; Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu – zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Okopowej – uchwała nr XXVII/547/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r., na terenie oznaczonym 3.7a MW(U); ustalenia szczegółowe wg § 75 uchwały; zgodnie z planem usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu; sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15; budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego KZ-C – Młynów – wymagania wg § 8 ust. 1; wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5; budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. ZGN Wola wystąpi do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich wobec lokalu. Instalacja elektryczna stan dostateczny, istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Ściany: Tynki cem-wap do uzupełnienia – stan dostateczny, Glazura WC – stan dostateczny, Ściany w pomieszczeniu wyłożone płytą pilśniową twardą – do demontażu i pomalowania, Drzwi:Wew. pełne 2 szt-stan dostateczny, wahadłowe do WC 1 szt – stan dostateczny, zew. metalowe z witryną 1 szt – stan dobry, Stolarka :okna drewniane trzy-skrzydłowe szt 1 – stan dostateczny, witryny metalowe 1 szt – stan dobry, Podłogi : sala sprzedażowa PCV – do wymiany, magazyn lastriko częściowo wylewka bet – stan dostateczny, korytarz lastriko – stan dostateczny,WC terakota, częściowo wylewka betonowy – stan dostateczny.

Lokalizacja

< Wróć do listy artykułów

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content