31 marca 2020

Zadaj pytanie

Podziel się
tą informacją

  ZGN Wola pisze: „W jaki sposób w poniższej sprawie ZGN Wola zamierza ująć się za mieszkańcami? Pomiędzy blokami Batalionu AK Parasol 8 i 10 stoi całodobowy sklep monopolowy. Czy ten kiosk należy do ZGN? Czyja to własność? Kto wydał zgodę na sprzedawanie alkoholu kilka metrów od drzwi wejściowych do klatki schodowej? Klienci sklepu są uciążliwi dla mieszkańców. Dział Dzierżawy Gruntów informuje, że grunt pod pawilonem handlowym przy ul. Batalionu AK „Parasol” 8A jest objęty umową dzierżawy. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane przez Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola przy ul. Żelaznej 99 w Warszawie. W związku ze zgłoszeniem uciążliwości funkcjonowania sklepu, przedstawiciele TZOM Koło interweniowali w imieniu mieszkańców u pracowników sklepu „Świat alkoholi 24 h” przy ul. Batalionu AK „Parasol” 8a, których zobowiązali do stosowania ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego, w tym: zachowania właściwego stanu sanitarno-porządkowego pawilonu jak i terenu wokół niego. Sprawa będzie na bieżąco monitorowana przez TZOM Koło.” Proszę o nakazanie najemcy sklepu zamykania sklepu codziennie o godzinie 18.00. Niedopuszczalne jest utrzymywanie całodobowego sklepu na środku podwórka, pomiędzy blokami. Uniemożliwia to zachowanie porządku publicznego w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych.

  W związku ze zgłoszeniem uciążliwości funkcjonowania sklepu „Świat alkoholi 24 […]

  Szczegóły
  1 2 3 16

  Obsługa Klientów

  Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

  Koło


  ul. Ciołka 33
  01-445 Warszawa

  tel. 22 49 58 490
  Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

  Młynów


  ul. Wawelberga 15
  01-118 Warszawa

  tel. 22 49 58 460
  Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

  Nowolipki


  ul. Nowolipki 16
  01-019 Warszawa

  tel. 22 49 58 470
  Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

  Ogrodowa


  ul. Ogrodowa 28/30
  00-896 Warszawa

  tel. 22 49 58 480
  Skip to content