27 stycznia 2021

Skargi i wnioski

Podziel się
tą informacją

W sprawach skarg i wniosków interesanci są przyjmowani przez kierowników komórek organizacyjnych w poniedziałki w godzinach 12:00 – 15:00.

Po uprzednim spotkaniu z kierownikiem komórki organizacyjnej, w przypadku niezakończenia przedmiotowej sprawy, interesant może zostać przyjęty przez Zastępcę Dyrektora w obecności właściwego kierownika komórki organizacyjnej:

– w poniedziałki, w godzinach od 12:00 do 14:00
sekretariat, pokój nr 101, tel.: (22) 632 37 04, (22) 632 69 49, (22) 632 72 42

– w środy, w godzinach od 12:00 do 15:00
sekretariat, pokój nr 101, tel.: (22) 632 37 04, (22) 632 69 49, (22) 632 72 42

W uzasadnionych przypadkach, w przypadku niezakończenia przedmiotowej sprawy a po uprzednich spotkaniach z kierownikiem komórki organizacyjnej oraz Zastępcą Dyrektora, interesant może zostać przyjęty przez Dyrektora ZGN w Dzielnicy Wola w obecności właściwego Zastępcy Dyrektora.

Załączniki

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content