1 marca 2021

Schemat organizacji

Podziel się
tą informacją
 • Dyrektor Mateusz Matejewski, tel.:(22) 6323704, (22) 6326949
  • Dział Personalny
   • Maria Młynarkiewicz, kierownik działu, tel.:(22) 49 58 116
  • Dział Prawno-Organizacyjny
   • Grzegorz Kieliszczyk, kierownik działu, tel.:(22) 4958107
   • Grzegorz Zieliński, p.o. kierownika działu tel.:(22) 4958107
  • Dział Zamówień Publicznych
   • Beata Ignaciuk, kierownik działu, tel.:(22) 4958142
 • Zastępca Dyrektora Piotr Kandyba, tel.:(22) 632 37 04, (22) 632 69 49
  • Dział Wspólnot Mieszkaniowych
   • Piotr Sobkiewicz, kierownik działu tel.:(22) 4958400
  • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło
   • Anna Siporska, kierownik zespołu, tel.:(22) 4958135
   • Alicja Kamińska, p.o. zastępcy kierownika ds. eksploatacji, tel.:(22) 4958105
   • Zdzisław Rychlewski, zastępca kierownika ds. technicznych, tel.:(22) 4958111
  • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów
   • Maciej Lipiec, kierownik zespołu, tel.:(22) 4958460
   • Agnieszka Sałacińska, zastępca kierownika ds. eksploatacji tel.:(22) 4958460
   • Damian Zięba p.o. zastępcy kierownika ds. technicznych, tel.:(22) 4958460
  • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki
   • Małgorzata Mazur, kierownik zespołu, tel.:(22) 4958100
   • Bożena Krupińska, zastępca kierownika ds. eksploatacji, tel.:(22) 4958132
   • Mieczysław Pietrzak, p.o. zastępcy kierownika ds. technicznych, tel:.(22) 4958123
  • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa
   • Mariusz Oprządek, kierownik zespołu, tel:.(22) 4958119
   • Paweł Wątroba, p.o. zastępcy kierownika ds. eksploatacji, tel.:(22) 4958164
   • Marcin Bąk, p.o. zastępcy kierownika ds. technicznych, tel.: (22) 4958224
 • Zastępca Dyrektora Piotr Krasnodębski, tel.:(22) 6323704, (22) 6326949
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy
   • Andrzej Adamowicz, kierownik działu, tel.:(22) 4954134
  • Dział Budynków
   • Tomasz Gozdecki, kierownik działu, tel.:(22) 4958144
  • Dział Terenów Zewnętrznych
   • Konrad Rolski, p.o. kierownika działu, tel.:(22) 4958360
 • Zastępca Dyrektora Leszek Popłoński, tel.:(22) 6323704, (22) 6326949
  • Dział Dzierżawy Gruntów
   • Dorota Drewnowska, kierownik działu, tel.:(22) 4958139
  • Dział Lokali Użytkowych
   • Anna Batorowicz, kierownik działu, tel.:(22) 4958183
  • Dział Informatyki
   • Dariusz Mazur, kierownik działu, tel.:(22) 4958169
  • Dział Zasobów
   • Karolina Nawrocka, kierownik działu, tel.:(22) 4958167
 • Główny Księgowy Mirosław Starzyński, tel.:(22) 6323704, (22) 6326949
  • Dział Ekonomiczny
   • Iwona Krawczyk, kierownik działu, tel.:(22) 4958119
  • Dział Finansowo-Księgowy
   • Marta Pawłowska, kierownik działu, tel.:(22) 4958126
  • Dział Windykacji
   • Anna Szlufarska, kierownik działu, tel.:(22) 4958158
   • Justyna Oleksiak, zastępca kierownika, tel.:(22) 4958178

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content