18 stycznia 2021

Rachunki bankowe i zasady płatności

Podziel się
tą informacją

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. w siedzibach ZGN Wola zlikwidowano obrót gotówkowy. Wpłat należy dokonywać wyłącznie na rachunki bankowe:

 1. Depozyty i wadia:
  56 1030 1508 0000 0005 5088 2043
 2. Kaucje:
  81 1030 1508 0000 0005 5088 2078
 3. Dochody budżetowe (wpłaty za czynsz, świadczenia itp. wyłącznie w przypadku braku nr rachunku indywidualnego):
  25 1030 1508 0000 0005 5088 2019
 4. Wpłaty za czynsz, świadczenia i odpady komunalne na 
  indywidualne rachunki bankowe.

Wpłaty są przyjmowane bez prowizji wybranym urzędzie pocztowym z listy pocztowych urzędów na terenie Warszawy w dniach i godzinach otwarcia kas. Wpłaty dokonane do godz. 14.00 są księgowane w tym samym dniu, natomiast wpłaty dokonane po godz. 14.00 są księgowane w następnym dniu roboczym.

Wpłaty są przyjmowane na pocztowych dowodach wpłaty lub na otrzymanych z ZGN Wola książeczkach wpłat.

W przypadku zwrotów nadpłat będą one zwracane na wniosek użytkownika lokalu na wskazany przez niego rachunek bankowy, bądź jest możliwość odbioru nadpłaty w formie gotówkowej w wybranym urzędzie pocztowym spośród wskazanych poniżej 35 wybranych urzędów pocztowych realizujących obsługę wypłat gotówkowych na rzecz m. st. Warszawy, przy czym konieczne jest podanie nr dokumentu tożsamości – dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu oraz numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail celem przekazania kodu niezbędnego do realizacji zlecenia wypłaty. Gdy gotówka będzie gotowa do odbioru na wskazany adres e-mail lub nr telefonu zostanie przesłane zaproszenie po odbiór gotówki wraz z identyfikatorem (nr zlecenia). Należy przybyć do wybranego przez siebie urzędu pocztowego w ciągu 7 dni roboczych i zabrać ze sobą identyfikator (nr zlecenia) oraz dokument  tożsamości, którego nr został  wskazany we wniosku.

Wnioski o zwrot nadpłaty można składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną, faksem na nr 22 632 72 42 lub skan na adres poczty elektronicznej rozliczenia@zgnwola.waw.pl

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa
tel. 22 49 58 490
tzomkolo@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa
tel. 22 49 58 460
tzommlynow@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa
tel. 22 49 58 470
tzomnowolipki@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
tel. 22 49 58 480
tzomogrodowa@zgnwola.waw.pl
Skip to content