17 grudnia 2020

Ochrona Danych Osobowych

Podziel się
tą informacją

Inspektorem Ochrony Danych w  Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy jest Pan Grzegorz Zieliński.

Kontakt: iod@zgnwola.waw.pl

Adres poczty mailowej iod@zgnwola.waw.pl służy wyłącznie do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych. Wszelka inna korespondencja kierowana na ten adres pozostanie bez odpowiedzi.

Klauzule informacyjne

Poniżej zamieszczamy, w postaci plików do pobrania, klauzule informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Klauzule informacyjne dla osób fizycznych ubiegających się o zamówienie publiczne, umieszczone będą każdorazowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu lub konkursie, dokumentacji postępowania lub w regulaminie konkursu.

Załączniki

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content