27 stycznia 2021

Serwis bez Barier

Podziel się
tą informacją

W ramach przeprowadzonego przez Fundację Integracja audytu, otrzymaliśmy certyfikat „Serwis bez Barier” (certyfikat nr W-41-698). Oznacza to, że serwis www.zgnwola.waw.pl należący do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy spełnia wymogi dostępności serwisów internetowych i jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Warunkiem otrzymania certyfikatu “Serwis bez Barier” jest uzyskanie pozytywnego wyniku audytu dostępności cyfrowej, zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

Certyfikat “Serwis bez Barier” oznacza, że serwis jest zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Załączniki

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa
tel. 22 49 58 490
tzomkolo@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa
tel. 22 49 58 460
tzommlynow@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa
tel. 22 49 58 470
tzomnowolipki@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
tel. 22 49 58 480
tzomogrodowa@zgnwola.waw.pl
Skip to content