13 stycznia 2021

Polityka prywatności

Podziel się
tą informacją

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych ZGN Wola

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.zgnwola.waw.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisami internetowymi. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Zakładu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Gromadzenie danych

Cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookie. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych w serwisie Cookie. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się informacji. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jedne sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Sesyjny pik Cookie, jeśli jest tworzony występuje w określonym czasie, to tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika.

Serwisy ZGN Wola używają plików Cookie i podobnych technologii m.in. po to, by je można było dostosować do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowywane są zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Pliki Cookie stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisami. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisami. Na podstawie plików Cookie mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Wykorzystywanie danych

Strony internetowe ZGN Wola wykorzystują pliki Cookies w następującym zakresie:

  1. dla celów statystycznych,
  2. dla zapisywania niektórych ustawień dot. wyświetlania strony,
  3. na podstronach niedostępnych publicznie (panel administracyjny), w celu przechowywania informacji o logowaniu.

Większość Cookies, za wyjątkiem niektórych z pkt. 1 oraz 2, jest sesyjna, tzn. wygasa po zamknięciu okien przeglądarki. Niektóre z informacji statystycznych oraz ustawień wyświetlania przechowywane są pomiędzy sesjami.

Na naszych stronach wykorzystujemy statystyki oferowane przez zewnętrznych dostawców (obecnie: Google Analytics).

Ustawienia dotyczące Cookies zmienić można w przeglądarce internetowej, przy czym brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla plików Cookies w niej stosowanych. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można również wyznaczyć poziom ochrony przed Cookies, nawet do całkowitego zablokowania tych plików. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale jednocześnie może uniemożliwiać niektóre funkcje.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Inspektor Ochrony Danych

W Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Z inspektorem można się kontaktować przez e-mail: IOD@zgnwola.waw.pl.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy posługuje się danymi osobowymi pozyskanymi podczas procesu rejestracji osób w celu wysyłki „Newslettera ZGN Wola”.

Okres przechowywania danych osobowych

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy będzie przechowywać dane osobowe uzyskane podczas procesu rejestracji do 2028 roku.

Odbiorcy danych

Dane osobowe uzyskane podczas procesu rejestracji przetwarzane będą przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Dlatego, że Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy posługuje się danymi osobowymi osób zarejestrowanych do realizacji usługi „Newsletter ZGN Wola” osoby zarejestrowane do tej usługi mają:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy posługuje się danymi osobowymi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba zarejestrowana do usługi „Newsletter ZGN Wola” może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby przesłał te dane do innego administratora Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Jednakże Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody uzyskanej podczas rejestracji do usługi „Newslettera ZGN Wola”.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych (e-mail: IOD@zgnwola.waw.pl).

Prawo wycofania zgody

W każdej chwili osobie zarejestrowanej do usługi „Newsletter ZGN Wola” przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy danymi osobowymi danej osoby. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy mógł posługiwać się tymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Osobie zarejestrowanej do usługi „Newsletter ZGN Wola” przysługuje  także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Uzyskane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy dane osobowe nie będą przekazywane przez nas do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content