27 stycznia 2021

Informacja dla osób niesłyszących

Podziel się
tą informacją

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy informuje, iż realizuje także wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). W związku z tym osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, przy kontaktach z naszą jednostką mają w szczególności prawo do:

 1. korzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie,
 2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się, tj. m.in.: 
  1. korzystanie z poczty elektronicznej,
  2. przesyłanie faksów,
  3. korzystanie ze strony internetowej danej instytucji;
 3. skorzystania z pomocy tłumacza: 
  1. polskiego języka migowego (PJM),
  2. systemu językowo-migowego (SJM)
  3. sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa certyfikowanego tłumacza języka migowego on-line, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Zakładzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) na wniosku zamieszczonym poniżej. Zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną, faksem lub złożyć osobiście w kancelarii Zakładu. Informujemy także, że również w siedzibach Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców można skorzystać z takich usług.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Załączniki

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa
tel. 22 49 58 490
tzomkolo@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa
tel. 22 49 58 460
tzommlynow@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa
tel. 22 49 58 470
tzomnowolipki@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
tel. 22 49 58 480
tzomogrodowa@zgnwola.waw.pl
Skip to content