Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 25.08.2019   
Imieniny: Belii, Ludwika, Luizy

Mapa „Wiem o wycince”

Usuwanie drzew zawsze budzi kontrowersje, dlatego ZGN Wola uruchomił serwis internetowy pokazujący drzewa, które zostały - na terenach administrowanych przez Zakład, wytypowane do wycinki.

Wszyscy doskonale wiemy, jak ogromną funkcję spełniają drzewa w najbliższym otoczeniu, a zwłaszcza w mieście. Pod każdym względem przyczyniają się do poprawy jakości naszego życia, lecz nie możemy zapominać, że poza szeregiem dobra, niosą także ryzyko dla naszego zdrowia i mienia. Każdorazowo, aby uzyskać zgodę na ich wycinkę, ZGN Wola występuje o decyzję administracyjną w tej sprawie. Decyzję taką wydaje Marszałek Województwa Mazowieckiego lub Wojewódzki Konserwator Zabytków. Przyczyny usunięcia mogą być różne, najczęściej są one wynikiem przeglądów dendrologicznych w wyniku których, drzewa z uwagi na swój zły stan lub stwarzające zagrożenia, kwalifikowane są do usunięcia. W ich miejsce sadzone są nowe.

W serwisie internetowym uruchomiona została nowa funkcjonalność: "Wiem o wycince" - mapa lokalizacji drzew wskazanych przez Zakład wnioskiem do wycinki. Na bieżąco, nanoszone będą na nią lokalizacje drzew wskazanych we wnioskach (zaczynając od tych złożonych od 1 stycznia 2019 r.), aby docelowo umieścić tam także scan decyzji Urzędu Marszałkowskiego lub Konserwatora Zabytków. Mapa pokazuje drzewa zgłoszone do wycinki. Są one oznaczane dwoma kolorami: żółtym - oznaczającym złożenie wniosku, lub czerwonym – w wypadku otrzymania decyzji. Dla każdego pokazywanego na mapie drzewa podana jest przyczyna złożenia wniosku oraz zdjęcia ilustrujące jego stan. Mapa wykorzystuje bezpłatny i powszechnie dostępny serwis Google Map.

Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis ‘Wiem o wycince’. W ten sposób mieszkańcy mogą bardzo łatwo zapoznać się informacjami o planowanych wycinkach drzew oraz poznać uzasadnienie dla takich wniosków.” – powiedział Mateusz Matejewski, Dyrektor ZGN Wola. 

Wraz z mapą publikowana jest procedura zgłoszenia wniosku o wycinkę oraz dodatkowe informacje związane z tą tematyką. Serwis dostępny jest w zakładce Remonty i inwestycje > Tereny zieleni.

 
 
« powrót
  • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-01-22 09:40:33