27 stycznia 2021

O nas

Podziel się
tą informacją

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola, jako jednostka budżetowa m.st. Warszawy, powołany został 1 stycznia 2005 r., na mocy uchwały nr XLIII/1015/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. (z późn. zm.), w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych >>Wola<<” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy”.
Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej jednostki określa Statut stanowiący załącznik do ww. uchwały. Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Zakładu określa regulamin organizacyjny, który zatwierdzany jest przez Dyrektora, w uzgodnieniu z Prezydentem m.st. Warszawy, po zaopiniowaniu przez Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Siedziba ZGN Wola mieści się w Warszawie przy ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa.

W ramach struktury organizacyjnej Zakładu funkcjonują cztery Terenowe Zespoły Obsługi Mieszkańców. Realizowane przez nie zadania to przede wszystkim administrowanie zasobem komunalnym oraz bezpośrednia i bieżąca obsługa mieszkańców i użytkowników lokali, w zakresie terytorialnym.

  • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło, z siedzibą w Warszawie, przy ul. E. Ciołka 33, 01-445 Warszawa
  • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, z siedzibą w Warszawie, przy ul. H. Wawelberga 15, 01-118 Warszawa
  • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowolipki 16, 01-019 Warszawa
  • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 28/30, 00-896 Warszawa

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content