27 listopada 2020

Magistracka 26A – 28,63 m2

Podziel się
tą informacją

Opis oferty

Status W toku
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 17,00 zł
Wadium 487,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu konkurs ofert
Przeznaczenie lokalu
  • biurowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło, ul. E. Ciołka 33, tel. 22 49 58 493

Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert na czas określony do 3 lat; Przeznaczenie lokalu: biuro.

Opis lokalu

Adres Magistracka 26A
Obręb / działka 6-03-18/189
Usytuowanie front, parter, wejście z podwórza, z klatki schodowej
Wejście
  • z klatki
  • z podwórza
Kondygnacja
  • parter
Powierzchnia całkowita 28,63 m2
Powierzchnia podstawowa 28,63 m2

brak informacji o roszczeniach; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności; Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy – zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Moczydło- uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XCIV/2805/2010 z dnia 09.11.2010 r., na terenie oznaczonym 16 MW; szczegółowe ustalenia wg § 17 uchwały; lokalizacja reklam i szyldów reklamowych zgodnie z przepisami w § 5 ust. 2 pkt. 7; zgodnie z planem obszar objęty ochroną konserwatorską gdzie ustalono m.in.: nakaz zachowania obecnych stref wejściowych do budynków mieszkalnych i usługowych, zakaz zmian kompozycji elewacji wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi; teren podlega ochronie na mocy przepisów odrębnych jako układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków, nr rejestru 1537– oznaczony na rysunku planu symbolem KZ-RZ/1, dla którego ustala się, że wszelka działalność na tym terenie zmieniająca przestrzeń oraz formy architektoniczne i plastyczne obiektów, jak również lokalizacja nowych obiektów kubaturowych, prace dotyczące rekompozycji roślinności, małej architektury, umieszczania tablic informacyjnych i reklamowych wymagają uzgodnienia właściwego Konserwatora Zabytków; ZGN Wola wystąpi do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich wobec lokalu. Lokal usytuowany w budynku wspólnotowym na parterze. Wejście do lokalu z klatki schodowej. Ściany budynku murowane, tynkowane tynkiem wapienno-cementowym, malowane farbą emulsyjną. Stropy gęstożebrowe tynkowane tynkiem wapienno-cementowym. Stan powłok malarskich dostateczny. Ściany i sufity wymagają malowania farbą emulsyjną. Lokal składa się z dwóch pokoi, przedpokoju z aneksem kuchennym, wc. Okna z PCV wyposażone w szyby zespolone oraz kraty. Stan techniczny okien dostateczny. Drzwi wejściowe drewniane. Stan techniczny drzwi zewnętrznych dostateczny. Drzwi wewnętrzne harmonijkowe. Stan techniczny drzwi wewnętrznych dostateczny. Podłogi w pokojach panele, w przedpokoju i wc. terakota. Stan techniczny podłog dobry. Instalacja c.o. – stan dostateczny, instalacja wod-kan i c.c.w – stan dostateczny , umywalka, brodzik, ustep – stan dostateczny, instalacja gazowa – brak. Instalacja elektryczna – zasilanie dwużyłowe niezależne.Istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy z dostawcą energii elektrycznej. Instalacja wewnętrzna dwużyłowa w stanie dostatecznym. Do dostosowania przez przyszłego najemcę stosownie do jego potrzeb i na jego koszt.

Lokalizacja

< Wróć do listy artykułów

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content