Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 20.04.2018   
Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

Poza konkursem

HALA GARAŻOWA PRZY UL. SŁAWIŃSKIEJ 2A
NABÓR WNIOSKÓW NA NAJEM MIEJSCA POSTOJOWEGO NR 8, POZIOM "-1" ZE STAWKĄ CZYNSZU W WYSOKOŚCI 12,00 ZŁ/M2 + VAT
(tryb pozakonkursowy)

Informujemy, iż z dniem 10.04.2018 r. rozpoczął się nabór wniosków na najem miejsca postojowego nr 8, poziom "-1" w hali garażowej przy ul. Sławińskiej 2a w Warszawie o powierzchni 11,50 m2. w trybie pozakonkursowym wskazanym w § 8a Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. (z późn. zm.). Pierwszeństwo w ubieganiu się o najem mają mieszkańcy budynku przy ul. Sławińskiej 2A. Zgodnie z uchwałą nr 11860/2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy stawka czynszu została ustalona na 12,00 zł/m2 + VAT .  W przypadku ubiegania się o najem osób niepełnosprawnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych stawkę czynszu obniża się o 50%. Spośród osób wymienionych w pkt 1 regulaminu pierwszeństwo w ubieganiu się o najem mają osoby niepełnosprawne lub opiekunowie osób niepełnospranych.

 

Wnioski można składać osobiście lub listownie na adres Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. J. Bema 70 w Warszawie w terminie do 

17.05.2018 r. (czwartek)

Dokumenty:

 1. Wzór wniosku na najem miejsca postojowego nr 8, poziom -1.
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków na najem miejsca postojowego nr 8, poziom "-1" w hali garażowej przy ul. Sławińskiej 2a w Warszawie w trybie pozakonkursowym.
 3. Regulamin wynajmu miejsc postojowych w hali garażowej budynku przy ul. Sławińskiej 2a w Warszawie w trybie pozakonkursowym wskazanym w §8 a Zarządzenia nr 5923/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. (z późn. zm.).
 4. Uchwała nr 11860/2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2018 r.
 5. Wzór umowy najmu miejsca postojowego.

 

 

Wykaz miejsc postojowych usytuowanych w budynkach przy ul. Piaskowej 7 i Piaskowej 9 do wynajęcia poza konkursem ofert na okres do 3 lat

 1. Oferta na najem komunalnego miejsca postojowego poza konkursem ofert .
 2. Regulamin najmu komunalnych komunalnych miejsc postojowych poza konkursem ofert.
 3. Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu 
 4. Oświadczenie oferenta dotyczące prowadzonej działalności 
 5. Wzór umowy najmu miejsca postojowego

 

 

archiwum

 
 • Utworzył(a): Administrator , 2015-12-02 10:28:00
 • Ostatnia modyfikacja: Konrad Rolski, 2018-04-13 10:54:10