24 marca 2021

COVID-19 – obniżki czynszu

Podziel się
tą informacją

Zarząd Dzielnicy Wola, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ustalił zasady okresowego obniżenia czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych usytuowanych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W przypadku najemców, którzy prowadzili działalność w okresie przed pandemią:

  • Obniżki udziela się najemcom, którzy udokumentują spadek obrotów powyżej 10% miesięcznie, w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.
  • Wysokość obniżki odpowiada procentowemu spadkowi obrotów jako wartości odzwierciedlającej utrudnienia w korzystaniu z przedmiotu najmu
  • Obniżki mogą być udzielane od dnia 15 czerwca 2020 r. na okres obowiązywania ograniczeń, nakazów lub zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii lub innego zagrożenia do 30 dni od dnia ich zniesienia
  • Obniżki udziela się w cyklach trzymiesięcznych, z wyjątkiem okresu od 15 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., odpowiednio do zasad ustalonych powyżej, po uprzednim przedłożeniu udokumentowanego wniosku przez najemcę

W przypadku najemców, którzy z obiektywnych przyczyn (np. remont lokalu, rozpoczęcie działalności w 2020 roku, brak obrotów w 2019 roku w związku z budową metra) nie mogą udokumentować spadku obrotów, w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. udziela się obniżki w wysokości:

  • 17% – w przypadku najemców prowadzących działalność w branży gastronomicznej,
  • 14% – w przypadku najemców prowadzących działalność w branży handlowej,
  • 13% – w przypadku najemców prowadzących działalność w branży usługowej.

Obniżki udziela się w cyklach trzymiesięcznych, począwszy od dnia 1 listopada 2020 r., odpowiednio do zasad ustalonych powyżej, po uprzednim przedłożeniu udokumentowanego wniosku przez najemcę.
Stawka czynszu po obniżce nie może być niższa niż miesięczny koszt utrzymania nieruchomości.
Zmiana czynszu w wyniku dokonanej obniżki nie będzie stanowić zmiany umowy najmu i następować będzie w formie pisemnego powiadomienia najemcy przez wynajmującego.

Wnioski prosimy przesyłać na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Gen J.Bema 70, 01-225 Warszawa lub e-mail: wnioski.koronawirus@zgnwola.waw.pl.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 22 49 58 435

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content