2 kwietnia 2020

Budowa metra – obniżki czynszu

Podziel się
tą informacją

Budowa metra – obniżki czynszu w lokalach użytkowych

W związku z utrudnieniami wynikającymi z budowy odcinka zachodniego drugiej linii metra, Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Uchwałą nr 8086/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku, ustalił zasady okresowego obniżania czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych. < link Uchwała >

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Uchwałą nr 8302/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. zmienił zapisy Uchwały nr 8086/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. < link Uchwała > 

Obniżki będą udzielane najemcom, którzy udokumentują spadek obrotów po rozpoczęciu inwestycji, powyżej 10% miesięcznie w ciągu co najmniej dwóch kolejnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (tj.: w grudniu 2016 i styczniu 2017 roku), w odniesieniu do analogicznego okresu w 2015 i 2016 roku.  Wysokość obniżki odpowiadać będzie procentowemu spadkowi obrotów w badanym okresie. <link wniosek Górczewska >

Zapraszamy Państwa również do kontaktu z pracownikami Działu Lokali Użytkowych ZGN Wola  (ul. J. Bema 70, I piętro, pok. 112, tel. 22 49 58 136, 22 49 58 170), którzy chętnie udzielą szczegółowych informacji dotyczących zasad obniżania stawek czynszu.

Załączamy pismo w sprawie możliwości zamieszczania tablic zawierających informację o prowadzonej działalnosci gospodarczej. < link pismo >Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content