Środa, 25 listopada 2015 r.

Ogólne zasady konkursów i przetargów


Najem komunalnych lokali użytkowych w m.st. Warszawie regulują  akty prawa miejscowego:

Uchwała nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.


Uchwała nr LVIII/1750/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r.zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.


Uchwała nr LXXVI/1994/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.


Tekst jednolity Uchwały nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem.Tekst ujednolicony zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7.05. 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielo lokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielol okalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat [pobierz]


Zaktualizowany wykaz nieruchomości zabudowanych, objętych roszczeniami dawnych właścicieli lub ich następców prawnych (pobierz)Informacje na temat ewidencji i rejestru zabytków nieruchomych :

  • Narodowy Instytut Dziedzictwa (pobierz)

  • Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (pobierz)

  • Stołeczny Konserwator Zabytków (pobierz)


  • Inspirator równościowy 
    (pobierz)

  • W wypadku wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków, celem potwierdzenia aktualnego stanu ochrony konserwatorskiej Nieruchomości.

Pismo Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej


Raport - Raport - Gospodarowanie pustostanami lokali użytkowych z zasobu m.st. Warszawy (5 MB)