Czwartek, 24 kwietnia 2014 r.

Ogólne zasady konkursów i przetargów


Najem komunalnych lokali użytkowych w m.st. Warszawie regulują  akty prawa miejscowego:

Uchwała nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą

Uchwała nr LVIII/1750/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r.zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.

Zarządzenie nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.

Zarządzenie nr 3869/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu lokali użytkowych w domach wielo lokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielo loklalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.

Zarządzenie nr 5394/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 pazidziernika 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu lokali użytkowych w domach wielo lokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielo loklalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.

Zarządzenie nr 5536/2010 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 23 pazdziernika 2010 r.zmieniające zarządzenie w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.

 
Zaktualizowany wykaz nieruchomości zabudowanych, objętych roszczeniami dawnych właścicieli lub ich następców prawnych (pobierz)

 
Ważne linki:

Informacje na temat ewidencji i rejestru zabytków nieruchomych :

  • Narodowy Instytut Dziedzictwa (pobierz)
  • Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (pobierz)
  • Stołeczny Konserwator Zabytków (pobierz)
  • W wypadku wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków, celem potwierdzenia aktualnego stanu ochrony konserwatorskiej Nieruchomości.