22 grudnia 2020

Zasady zamiany

Podziel się
tą informacją

Aby przystąpić do programu zamiany lokali między stronami w zasobie mieszkaniowym Dzielnicy Wola należy złożyć ofertę zamiany lokalu w Dziale Windykacji ZGN Wola, pokój nr 9.
Ofertę zamiany należy złożyć osobiście. Wyjątek stanowią mieszkańcy innych dzielnic m.st. Warszawy oraz osoby niezamieszkujące w lokalach komunalnych, poszukujący chętnych do zamiany w Dzielnicy Wola.
Po złożeniu wniosku o zamianę lokalu pracownik Działu Windykacji przeszuka bazę ofert pod kątem zgodności z możliwościami i oczekiwaniami wnioskodawcy.
Następnie petent otrzyma listę numerów kontaktowych do lokatorów, których oferty były kompatybilne ze złożonym wnioskiem. Zainteresowany zamianą osobiście kontaktuje się z tymi osobami i umawia na oględziny lokalu.
W momencie, kiedy strony dojdą do porozumienia o zamianie, a na jednym z lokali występuje zadłużenie, należy razem zgłosić się do ZGN Wola celem ustalenia dokładnej wysokości zadłużenia. Najemca danego lokalu bieżący stan konta może uzyskać w Punkcie Obsługi Mieszkańców, natomiast informacje o ewentualnych kosztach sądowych i egzekucyjnych dostępne są w Dziale Windykacji, pokój nr 9. Łączną kwotę zadłużenia strona spłacająca wpłaca na konto depozytowe ZGN Wola. Dopiero po uregulowaniu tej wpłaty można przejść do następnego kroku.
Strony zainteresowane zamianą lokali składają wniosek o zamianę między stronami w Wydziale Zasobów Lokalowych w Urzędzie Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90. Wnioski po dokonanej analizie poddane zostają opinii Komisji Mieszkaniowej, a następnie rozstrzygane są przez Zarząd Dzielnicy w formie uchwały.
Istotnym jest, aby do czasu zwołania Komisji Mieszkaniowej na kontach obu lokali nie występowały jakiekolwiek zaległości w opłatach! Stwierdzenie zadłużenia skutkuje bowiem automatyczną odmową do zamiany.
W przypadku, jeśli Zarząd Dzielnicy rozstrzygnie wnioski negatywnie o zamianie lokali (np.: z powodu zaległości na koncie lokalu lub nieodpowiedniego metrażu w stosunku do ilości osób) kwota zadłużenia, wpłacona na konto depozytowe ZGN, powraca do osoby wpłacającej.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

  • Dział Windykacji ZGN Wola, tel. (22) 49-58-155, (22) 49-58-123,
  • Wydział Zasobów Lokalowych Dzielnicy Wola, tel. (22) 44-35-866, (22) 44-35-861, (22) 44-35-862

Załączniki

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content