10 listopada 2021

Leszno 38 lokal o pow. 19,81 m2 (konkurs 14/2021)

Podziel się
tą informacją

Opis oferty

Status W toku
Data ogłoszenia 2021-11-10
Termin składania ofert 2021-12-02 11:50:00
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 30
Wadium 594
Okres najmu 5 lat
Tryb wynajmu konkurs ofert
Przeznaczenie lokalu
  • nieuciążliwa działalność dla mieszkańców
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki, ul. Nowolipki 16, tel. 22 49 58 470, 22 49 58 132

Lokal przeznaczony do wynajęcia w drodze konkursu ofert nr 14/2021

Przeznaczenie lokalu: działalność nieuciążliwa, brak zgody na prowadzenie usług noclegowych

Opis lokalu

Adres Leszno 38
Obręb / działka 6-03-16/36
Usytuowanie front, parter, wejście z z klatki schodowej
Wejście
  • z klatki
Kondygnacja
  • parter
Powierzchnia całkowita 19,81
Powierzchnia podstawowa 19,81

brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności; Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu – zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności;

Wspólnota mieszkaniowa planuje czyszczenie lastryka parter, remont wspólnych łazienek, podział i remont piwnic, wydzielenie rowerowni. Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa – uchwała nr LXIII/1953/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 r., na terenie oznaczonym 7A MW(U) – zabudowa wielorodzinna z usługami; ustalenia szczegółowe wg § 36 uchwały; zakazuje się lokalizacji usług i obiektów uciążliwych, obiektów obsługi komunikacji: stacji paliw i dystrybucji gazów, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, wolnostojących myjni; budynek nie ujęty w gminnej ewidencji zabytków i niewpisany do rejestru zabytków.
Tynki cementowo- wapienne , na ścianach tapeta – stan dostateczny. Sufit podwieszany – stan dostateczny, Glazura na ścianach w pomieszczeniach WC – stan dobry, Powłoki malarskie – stan dostateczny, Drzwi wewnętrzne płytowe do WC – stan dobry, Drzwi zewnętrzne wejściowe metalowe od wewnątrz obite dermą – stan dostateczny, Okna drewniane (pęknięta szyba) – 2 szt. – stan dostateczny, W oknach od zewnątrz zamontowane kraty, Podłogi: w lokalu położona wykładzina dywanowa i POV – stan dostateczny, terakota w WC – stan dobry, Antresola o konstrukcji drewnianej – stan dostateczny. Instalacja wod-kan – stan dostateczny, WC kompakt, Umywalka na szafce z baterią – stan dostateczny; instalacja c.o. – stan dobry, grzejniki płytowe – 2 szt- stan dobry. Instalacja wentylacji mech. i klimatyzacji niekompletna. Instalacja elektryczna zasilająca do lokalu – stan dostateczny. Istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Tablica licznikowa wraz z zabezpieczeniami stan dostateczny. Instalacja wewnętrzna oświetleniowa jarzeniowo żarowa stan dostateczny. Instalacja wewnętrzna gniazd wtykowych stan dostateczny.

Lokalizacja

Załączniki

  • jpg 1
    Rozmiar pliku: 309 KB Pobrania: 75
  • jpg 2
    Rozmiar pliku: 282 KB Pobrania: 69
< Wróć do listy artykułów

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content