10 listopada 2021

Leszno 32 lokal o pow. 127,41 m2 (konkurs 14/2021)

Podziel się
tą informacją

Opis oferty

Status W toku
Data ogłoszenia 2021-11-10
Termin składania ofert 2021-12-02 11:50:00
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 15
Wadium 1911
Okres najmu 5 lat
Tryb wynajmu konkurs ofert
Przeznaczenie lokalu
 • nieuciążliwa działalność dla mieszkańców
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki, ul. Nowolipki 16, tel. 22 49 58 470, 22 49 58 303

Lokal przeznaczony do wynajęcia w drodze konkursu ofert nr 14/2021

Przeznaczenie lokalu: działalność nieuciążliwa, brak zgody na prowadzenie usług noclegowych

Opis lokalu

Adres Leszno 32
Obręb / działka 6-03-16/16
Usytuowanie piwnica pod tarasem
Wejście
 • z ulicy
Kondygnacja
 • piwnica
Powierzchnia całkowita 127,41
Powierzchnia podstawowa 127,41
Powierzchnia dodatkowa 0,00

brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności; Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu – zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności;

Wspólnota mieszkaniowa planuje remont elewacji. Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa – uchwała nr LXIII/1953/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 r., na terenie oznaczonym 7A MW(U) – zabudowa wielorodzinna z usługami; ustalenia szczegółowe wg § 36 uchwały; zakazuje się lokalizacji usług i obiektów uciążliwych, obiektów obsługi komunikacji: stacji paliw i dystrybucji gazów, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, wolnostojących myjni; budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków i niewpisany do rejestru zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków wydało zalecenia konserwatorskie (pismo KZ-IIAU.4120.1925.2016.ALE(2) z dnia 18.10.2016 r.) . Wejście z zewnątrz. Tynki – cementowo-wapienne- stan dobry, powłoki malarskie- stan dobry. Drzwi wewnętrzne – 6 szt. – stan dobry, Drzwi zewnętrzne metalowe – 1 szt. – stan dobry, Okna PCV – 5 szt. – stan dobry, W oknach od zewnątrz kraty – 5 szt. – stan dobry Podłogi – posadzki betonowe. Instalacja wod-kan – stan dobry, WC kompakt, Umywalka na szafce z baterią – stan dobry; instalacja c.o. – stan dobry, grzejniki płytowe – 9 szt.- stan dobry. Instalacja wentylacji mech. i klimatyzacji niekompletna. Instalacja elektryczna zasilająca do lokalu – trójfazowa stan dostateczny. Istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Tablica licznikowa trójfazowa wraz z zabezpieczeniami stan dostateczny. Instalacja wewnętrzna oświetleniowa jarzeniowo żarowa stan dostateczny. Instalacja wewnętrzna gniazd wtykowych stan dostateczny.

Lokalizacja

Załączniki

 • jpg 1
  Rozmiar pliku: 967 KB Pobrania: 74
 • jpg 2
  Rozmiar pliku: 488 KB Pobrania: 64
 • jpg 3
  Rozmiar pliku: 525 KB Pobrania: 52
 • jpg 4
  Rozmiar pliku: 544 KB Pobrania: 48
 • jpg 5
  Rozmiar pliku: 608 KB Pobrania: 48
< Wróć do listy artykułów

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content