Niedziela, 26 kwietnia 2015 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

ul. Bema 70
01-225 Warszawa
fax.(22) 632-72-42,tel.  (22) 632-69-49, (22) 632-37-04
NIP 527-245-71-53W sprawach skarg i wniosków przyjmują:


Dyrektor - Witold Olender, w czwartki w godzinach od 12:00 do 14:00
sekretariat, pokój nr 12, tel.: (22) 632 37 04, (22) 632 69 49, (22) 632 72 42


Zastępca Dyrektora - Edmund Kuczyński, w środy w godzinach od 12:00 do 15:00
sekretariat, pokój nr 14, tel.: (22) 632 32 19, (22) 632 69 49, (22) 632 72 42


Kierownicy administracji, w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 15:00


Interesanci przyjmowani są również przez:  
- Kierowników działów, w poniedziałki, w godzinach od 12:00 do 15:00, 
- pozostałych pracowników ZGN, od poniedziałku do czwartku - w godzinach 9:00 - 14:00, 
- telefony kontaktowe do Kierowników działów dostępne są w zakładce Schemat organizacyjny,

W sprawach dot. rozliczeń ciepła w budynkach interesantów przyjmuje:
Kierownik Działu Rozliczeń - Teresa Różaniewicz, w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 15.00, tel. (22) 49-58-201

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, propozycje czy wnioski dotyczące naszej działalności, wypełnij proszę poniższy formularz i wyślij go nam!