2 kwietnia 2020

FAQ

Podziel się
tą informacją
 1. Czy pobierane są opłaty za złożenie wniosku?
  Nie. Złożenie wniosku nie podlega opłatom.
   
 2. Czy Zakład zapewni mi kontener oraz worki na gruz gdy wystąpię z wnioskiem o dzierżawę gruntu z ww. przeznaczeniem podczas remontu lokalu?
  Nie. Wynajem kontenera bądź worka na gruz leży po stronie Dzierżawcy. Zakład nie prowadzi działalności związanej z wynajmem kontenerów oraz worków.
   
 3. Czy wniosek należy złożyć osobiście?
  Wniosek o dzierżawę nieruchomości można złożyć osobiście w siedzibie Zakładu przy ul. J. Bema 70 w Warszawie, przesłać pocztą tradycyjną na adres Zakładu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@zgnwola.waw.pl
   
 4. Jakie są stawki czynszu dzierżawnego?
  Minimalne stawki czynszu dzierżawnego są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. zmienionego zarządzeniem nr 1213/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2018 r. Wysokość czynszu dzierżawnego jest zależna od celu dzierżawy oraz powierzchni dzierżawionego gruntu. Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.
   
 5. Kiedy najwcześniej przed planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej mogę złożyć wniosek o udostepnienie stanowiska do handlu obwoźnego?
  Wniosek o udostępnienie stanowiska do handlu obwoźnego można złożyć maksymalnie na sześć miesięcy przed planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa
tel. 22 49 58 490
tzomkolo@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa
tel. 22 49 58 460
tzommlynow@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa
tel. 22 49 58 470
tzomnowolipki@zgnwola.waw.pl
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
tel. 22 49 58 480
tzomogrodowa@zgnwola.waw.pl
Skip to content