28 stycznia 2021

Dokumenty do pobrania

Podziel się
tą informacją

Dzierżawa gruntu

 1. Wniosek o dzierżawę nieruchomości
 2. Oświadczenie o niezaleganiu
 3. Wzór umowy dzierżawy – ogólny
 4. Wzór umowy dzierżawy – warstwa ocieplenia ścian budynku
 5. Wzór umowy dzierżawy – prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej
 6. Wzór umowy dzierżawy – prowadzenie przez wspólnoty mieszkaniowe remontów związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną, w tym na ustawienie rusztowań i organizację zaplecza budowy

Handel obwoźny

 1. Wniosek o udostępnienie stanowiska do handlu obwoźnego
 2. Oświadczenie o niezaleganiu
 3. Wzór umowy na prowadzenie handlu obwoźnego

Gastronomia z wózków/rowerów

 1. Wniosek o udostępnienie miejsca
 2. Oświadczenie o niezaleganiu

Targi gastronomiczne

 1. Wniosek o udostępnienie wydzielonego obszaru pod organizację targu
 2. Oświadczenie o niezaleganiu

Kontener na gruz

 1. Wniosek o zgodę na postawienie kontenera
 2. Oświadczenie o niezaleganiu

Miejsca do zbierania odpadów (program pilotażowy)

Pomoc z powodu epidemii COVID-19

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content