30 listopada 2020

Płocka 35 – 13.30 m2

Podziel się
tą informacją

Opis oferty

Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 40,00 zł
Wadium 532,00 zł
Okres najmu 10 lat
Tryb wynajmu Konkurs na najem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
  • inne
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, ul. Wawelberga 15, tel. 22 49 58 338, 22 49 58 256

Lokal do wynajęcia w drodze konkursu ofert na okres 10 lat. Przeznaczenie lokalu – usługi specjalistyczne: punkt odbioru zakupów i przesyłek „click&collect”

Opis lokalu

Adres Płocka 35
Obręb / działka 6-03-18/102
Usytuowanie front, parter, wejście z ulicy
Wejście
  • z ulicy
Kondygnacja
  • parter
Powierzchnia całkowita 13.30m2
Powierzchnia podstawowa 13.30m2
Powierzchnia dodatkowa 0.00

brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności; Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu – zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Budynek znajduje się w obszarze terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków wydało zalecenia konserwatorskie dla innego lokalu, które moga być wykorzystane do innych lokali użytkowych usytuowanych w przedmiotowym budynku (pismo KZ-IIAU.4120.491.2017.MBA/BMA z dnia 21.04.2017 r. Tynki cementowo-wapienne w całym lokalu w stanie dostatecznym. Malowanie farbą emulsyjną w całym lokalu w stanie dostatecznym. Wewnętrzne drzwi witryny aluminiowe z elementem uchylnym 1 sztuka w stanie dostatecznym. Na podłodze wykładzina PCV w całym lokalu w stanie dostatecznym. Zasilanie jednofazowe. W lokalu znajduje się 6 punktów świetlnych. Instalacja wewnętrzna do dostosowania przez przyszłego najemcę stosownie do jego potrzeb. Instalacja elektryczna w stanie dostatecznym. Istnieje możliwość zawarcia inwidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Instalacja wodno-kanalizacyjna wykonana z PP-R i PCV w stanie dostatecznym. Wodomierze lokalowe, WC wspólne w budynku Płocka 35, wejście przez bramę od strony podwórza. Instalacja grzewcza wykonana z PP-R, grzejnik stalowy dwupłytowy z zaworem termostatycznym w stanie dostatecznym. Instalacja gazowa nie występuje. Wyposażenie: Umywalka na szafce 1 sztuka w stanie dostateczym. Bateria umywalkowa stojąca 1 sztuka w stanie dostatecznym.

Lokalizacja

< Wróć do listy artykułów

Obsługa Klientów

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Koło


ul. Ciołka 33
01-445 Warszawa

tel. 22 49 58 490
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Młynów


ul. Wawelberga 15
01-118 Warszawa

tel. 22 49 58 460
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Nowolipki


ul. Nowolipki 16
01-019 Warszawa

tel. 22 49 58 470
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców

Ogrodowa


ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

tel. 22 49 58 480
Skip to content